افتخار آفرینی جوان سیسختی در مسابقات تیراندازی

افتخار آفرینی جوان سیسختی در مسابقات تیراندازی

به گزارش خبر امروز فینال مسابقات تپانچه کارگران کشور با حضور تیرانداز سی سختی با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد مسابقات تیراندازی کارگران کشور امروز در سالن ۸۰ خط فدراسیون تیراندازی کشور به پایان رسید و جوان مستعد سی سختی تیم استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور در فینال مسابقات و ۸

css.php