ارمغانی مدیرکل کار : به بسیج و بسیجیان اعتقاد قلبی و اعتماد دارم

ارمغانی مدیرکل کار : به بسیج و بسیجیان اعتقاد قلبی و اعتماد دارم

تشکل کارگری بسیجیان ایجاد شده و بنده با تمام وجود اعتقاد قلبی دارم که هر کجا بسیجیان ورود کرده اند موجبات پیشرفت را فراهم کرده اند و با تمام وجود در همه زمینه ها همراه آنها خواهم بود و از هیچ کوششی دریغ نخواهم کرد.؛
انتقاد به رئیس شورای شهر گچساران/ بسیاری از مردم گچساران از انتخاب مجدد شهردار ظفری ناراحتند

انتقاد به رئیس شورای شهر گچساران/ بسیاری از مردم گچساران از انتخاب مجدد شهردار ظفری ناراحتند

مع‌الوصف با این شیوه و این انتخاب ضمن پشت کردن به اقبال و اعتماد مردم بازی دو سر باخت را شروع کردی که هم جایگاه شخصیتی خود را تنزل دادی و هم اعتماد مردمی را به علت عدم استقلال در تصمیم گیری مخدوش کردید؛
css.php