جوابیه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به موضوع تغییر نام مرکز هسته ای

جوابیه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به موضوع تغییر نام مرکز هسته ای

سرمایه‌های علمی و دانشگاهی کشور محسوب می‌شود، و با توجه به بازخورد های دریافتی در خصوص نام‌گذاری مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان امام سجاد (ع) به نام دکتر امین اله نیک اقبال و عدم انطباق رشته نامبرده با مرکز پزشکی هسته‌ای، و با توجه به مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه، مجموعه مذکور به نام مرکز پزشکی هسته‌ای امام سجاد (ع) نام‌گذاری شد؛
css.php