فرماندار گچساران به کمک اتاق اصناف بیاید / برخی از مشکلات موجود ریشه در عدم همکاری شهرداری دارد

فرماندار گچساران به کمک اتاق اصناف بیاید / برخی از مشکلات موجود ریشه در عدم همکاری شهرداری دارد

محمد راحی مدتها قبل از طرح توسعه بازارچه میوه و تربار و ایجاد بازار چه های محله ای در برخی مناطق گچساران گفت و مستنداتی از شوراها و فرمانداران سابق داشت که شهرداری گچساران آن مصوبات را اجرا نمی‌کرد و همین تعارض ها  باعث بوجود آمدن  شرایط فعلی در گچساران شده است ؛
css.php